Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Nutrició parenteral

Administració de nutrients a l’organisme per via endovenosa. S’indica en totes aquelles persones que són incapaces d’ingerir per via oral els nutrients necessaris per cobrir les seves necessitats nutricionals, a causa de la incapacitat d’utilitzar els seu sistema digestiu. L’administració d’aquest tipus de nutrició pot ser de dos tipus: per via central (subministrament de nutrients a través d’una vena central de llum gran, generalment s’utilitza la vena cava superior) o perifèrica (subministrament de nutrients a través d’una vena perifèrica de llum petita).

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm