Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Nicotina

Substància addictiva que es troba a les fulles del tabac.

Font
Barrueco, M.; Hernández, M.A.; Torrecilla, M. Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. 3a. ed. Madrid, 2006