Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Necrosi

Mort de teixit corporal. Té lloc quan no arriba prou sang al teixit a causa d’una lesió, una radiació o substàncies químiques. La necrosi és irreversible. Quan hi ha àrees considerables de mort tissular per una manca de subministrament de sang, l’afecció s’anomena gangrena.

Font
MedilinePlus. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002266.htm