Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Miocarditis

Inflamació aguda del múscul cardíac. La causa principal acostuma a ser infecciosa però també pot aparèixer com a resposta a medicaments, radiacions, agents químics o físics. Pot causar miocardiopatia.

Font
Heartfailurematters.org. Información práctica para los pacientes, las familias y los cuidadores [Internet]. Sophia Antipolis Cedex: Heart Failure Association of European Society of Cardiology; 2007 [actualitzada 14 d’abril de 2010; accés 26 de juliol de 2011]. Glosario. (Adaptat per: Gemma Via). Disponible a: http://www.heartfailurematters.org/ES/single/Paginas/Glossary.aspx