Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Metabolisme

El metabolisme és el procés que usa l’organisme per obtenir o produir energia per mitjà dels aliments que ingereix.

Font
Medline Plus [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008]. Disponible a: http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus-spanish&query=metabolismo
Metabolisme basal

Quantitat de despesa energètica de l’organisme en situació de repòs. En l’ésser humà s’expressa com la pèrdua de calories per metre quadrat de superfície corporal i per hora. Es mesura directament o indirecta pel càlcul de la quantitat d’oxigen consumit o de biòxid de carboni alliberat.

Font
Glosario.net. [En línia]. [Accés 27 de juliol de 2008]. [Text adaptat]. Disponible a: http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/metabolismo-basal-2281.html