Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Meditació

Estat de consciència en què l’individu elimina l’atenció cap els estímuls ambientals de manera que la ment es centra solament en una sola cosa, generant un estat de relaxació i d’alleujament de l’estrès.

Font
Diccionario Mosby de la salud, Madrid: Mosby/Doyma llibres, 1996. p. 697