Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Medicina nuclear

La medicina nuclear és la branca de la medicina que empra els isòtops radioactius, les radiacions nuclears, les variacions electromagnètiques dels components del nucli i tècniques biofísiques afines per a la prevenció, el diagnòstic, la terapèutica i la investigació mèdica.

Font
Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM) http://www.semnim.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53