Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Malestar

Sensació generalitzada de molèstia, malaltia o manca de benestar.

Font
Medline Plus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm