Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Insuficiència cardíaca

Condició clínica en què el miocardi es debilita massa per sostenir un desgast cardíac adequat per mantenir les demandes d’oxigen del cos.

Font
Wilmore Jack, H.; Costil David, L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 4a ed. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 540