Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Incidència

Nombre de casos nous d’una malaltia apareguts en un determinat període de temps en una població determinada.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004