Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Autoimmunitat

Situació patològica en què el cos reacciona contra els elements que constitueixen el seus propis teixits.

Font
Medciclopedia Exprés. [Internet].[Accés 10 de juny de 2008] Disponible a: http://www.iqb.es/diccio/a/au.htm
Immunitat


Estat de certs organismes caracteritzat per la capacitat de reaccionar sense manifestacions morboses a la presència d’un antigen. Es la capacitat normal de respondre davant d’un agent infecciós o els seus antígens.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm