Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipocamp

Eminència blanca, allargada i semicircular que, amb una forma similar a la del cavall marí, ocupa la part externa del diverticle esfenoïdal de cadascun dels ventricles laterals del cervell. Se'n deriva una porció anterior, unciforme, més grossa, coneguda per peu de l'hipocamp. És íntimament connectat amb la circumvolució dentada, i constitueix un element molt important del sistema límbic. És anomenat també hipocamp major i banya d'Amon.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2016]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055796