Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipertensió

Es considera hipertensió quan el valor de la pressió arterial sistòlica (PAS) és >= 140 mmHg i/o el de la pressió arterial diastòlica (PAD) >= 90 mmHg. El diganòstic d'hipertensió s'estableix després de la comprovació dels valors de pressió arterial en dues o més mesures preses en cada una de les dues o més ocasions i separades per un període de diverses setmanes.

Font
Sociedad Española de Hipertensión. Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2009]. Disponible a: http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_2.pdf