Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipòxia

Disminució en el subministrament d’oxigen als teixits.

Font
Multilingual Glossary of technical and popular medical terms in nine European Languages [Internet]. Gent: Heymans Institute of Pharmacology, University of Gent, Department of Applied Linguistics i European Comission; 1995 [actualitzada 28 de maig de 2000; accés 15 de febrer 2012]. List of technical and popular medical terms: Spanish(h) Disponible a: http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/ES/lijsth.html