Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Gluten

Substància proteica del blat que es troba a l’endosperma dels grans de midó. És format per dues proteïnes, la glutenina i la gliadina. És emprat com a adhesiu i com a substitut del midó.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés: desembre 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0050205