Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Freqüència cardíaca (FC)

Nombre de vegades que el cor es contreu en un minut.

Font
Del Hoyo, J., dir. Enciclopèdia de medicina i salut. Vol. 3. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990. p.43