Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Etapa del cicle vital

Erik Erikson, psicòleg freudià (1902-1994), va postular l'existència de vuit fases del desenvolupament que se succeïen al llarg del cicle vital: I nadó, II infantesa primerenca, III edat de joc, IV edat escolar, V adolescència, VI joventut, VII adultesa, i VIII vellesa.

Cada estadi comprèn certes tasques o funcions que són psicosocials per naturalesa i els progressos a través de cada un d’elles estan determinats en part pels èxits o els fracassos en els estadis precedents. Cada estadi té també un temps òptim per assolir-se: No és possible accelerar ni alentir el ritme perquè hi ha un temps per a cada tasca o funció.

Font
Erikson E.E. El cicle vital completat (Edició revisada i ampliada). Barcelona: Paidos, 2000.

Veure també
Cicle vital