Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Estil de vida

Forma de vida que es basa en patrons de comportament identificables, determinats per la interacció entre les característiques personals individuals, les interaccions socials i les condicions de vida mediambientals.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glosario de promoción de la salud. [En línia]. [Consulta: 7 gener 2009]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf