Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Esquizofrènia

Trastorn psiquiàtric manifestat per característiques psicòtiques d'idees delirants, al·lucinacions, i parla i comportaments desorganitzats, sols o combinats. El criteri principal per al seu diagnòstic és que la persona tingui símptomes psicòtics característics de forma més o menys continuada un mínim de 6 mesos.

Font
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 ed (DSM-IV). En: O’ Brien, P.; Kennedy, W.; Ballard, K. Enfermería Psiquiátrica. México: McGraw-Hill Interamericana S.A; 2001. P. 296.