Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Enteritis per radiació

Inflamació de l’intestí prim causada per la radioteràpia dirigida a l’abdomen, la pelvis o el recte. Els símptomes inclouen nàusees, vòmits, dolor abdominal i espasmes dolorosos, evacuacions intestinals freqüents, diarrea aquosa o sanguinolenta, femta greixosa i pèrdua de pes. Alguns d’aquests símptomes es poden allargar durant molt de temps.

Font
Institut Nacional del Càncer. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=256572