Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Edatisme

L'edatisme fa referència als estereotips (com pensem), els prejudicis (com ens sentim) i la discriminació (com actuem) cap a les persones en funció de la seva edat. Pot ser institucional, interpersonal o autoinfligit.

L'edatisme institucional fa referència a les lleis, regles, normes socials, polítiques i pràctiques de les institucions que restringeixen injustament les oportunitats i perjudiquen sistemàticament les persones per raó de la seva edat. L'edatisme interpersonal sorgeix a les interaccions entre dues o més persones, mentre que l'edatisme autoinfligit es produeix quan s'interioritza l'edatisme i es torna contra un mateix. Per tant, l’edatisme fa referència als estereotips cap a les persones d’edat, fa al·lusió al manteniment dels estereotips o prejudicis cap a una persona, només pel fet de ser gran. Aquests estereotips es van formant des de la infància i es va reforçant amb el pas del temps.