Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Ecocardiografia

Tècnica de diagnòstic per la imatge que permet estudiar l’estructura i el moviment del cor i de les vàlvules a partir del reflex o eco d’ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) dirigides cap a la paret del cor.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Ecocardiografia; p.365.