Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Droga

Substància que introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració produeix una alteració del funcionament natural del sistema nerviós central de l’individu i és, a més, susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

Font
Barrueco, M.; Hernández, M.A.; Torrecilla, M. Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. 3a. ed. Madrid, 2006