Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dispnea paroxística nocturna

Trastorn caracteritzat per l’aparició d’episodis bruscos de dificultat respiratòria que habitualment es produeixen després d’algunes hores de son en posició horitzontal. Els episodis s’acompanyen de tos, sudoració freda i augment del nombre de batecs cardíacs per minut.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Dispnea paroxística nocturna; p.349.