Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dispnea

Sensació de dificultat de la respiració associada a un augment de l’esforç per a respirar. Quan és lleugera, es redueix a la sensació subjectiva, i quan és més greu hi ha signes objectius, com l’augment de la freqüència respiratòria (polipnea o taquipnea), l’augment de la profunditat de la inspiració, la dilatació dels narius i la contracció dels músculs accessoris.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0030375
Dispnea paroxística nocturna

Trastorn caracteritzat per l’aparició d’episodis bruscos de dificultat respiratòria que habitualment es produeixen després d’algunes hores de son en posició horitzontal. Els episodis s’acompanyen de tos, sudoració freda i augment del nombre de batecs cardíacs per minut.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Dispnea paroxística nocturna; p.349.