Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dietètica

Part de la ciència de la nutrició que estudia els aliments a ingerir en funció de les condicions de la persona (treball, sexe, edat, situació patològica, etc.), a fi d’aconseguir una alimentació suficient o de col·laborar en un tractament mèdic que afecti el metabolisme.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés gener de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0228254.xml