Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Cribratge

És l’ús de proves senzilles en una població sana per detectar sistemàticament les persones que encara no presenten cap símptoma tot i que pateixin una malaltia. Per exemple, el cribratge del càncer de mama mitjançant mamografia i el del càncer del coll de l'úter amb mètodes de detecció citològica, en particular la prova de Papanicolau.

Font
Organització Mundial de la Salut. [Accés març 2015]. Disponible a: http://www.who.int/cáncer/detection/es/