Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Autisme


El trastorn de l’espectre autista (ASD) és una gamma de trastorns complexos del neurodesenvolupament, caracteritzat per impediments socials, dificultats en la comunicació, i patrons de conducta estereotípics, restringits i repetitius.

Font
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cardiovasculares [en línia] [Accés agost 2012]. Disponible a: http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm#que