Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Atenció primària

L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés dels ciutadans i de les ciutadanes a l’assistència sanitària. En el vostre centre d’atenció primària (CAP), els equips de professionals de la salut treballen per atendre-us i ajudar-vos. (1)

És el mecanisme per mitjà del qual els països i les regions proveeixen d’una millor salut a les persones i a les poblacions, amb la qual cosa s’aconsegueix un nivell superior de salut en tots els subgrups poblacionals amb uns costos inferiors. (2)

Font
(1) CatSalut, Servei Català de la Salut [Seu Web]. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Salut; 2002 [accés 9 de novembre de 2011]. Atenció primària. Disponible a : http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_primaria.htm
(2) Starfield B. Hospitales, Especialistas y Atención Primaria: Las responsabilidades de cada uno en la atención a la salud de la poblacional [Conferència a Internet]. Barcelona: Fòrum Català d’Atenció Primària; 2009 [accés 9 de novembre de 2011]. Disponible a: http://files.forumatencioprimaria.webnode.com/200000066-1e4021f3a4/Conferencia%20Dra.%20Starfield.pdf