Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Assertivitat

Conducta que implica l’expressió directa dels propis sentiments, necessitats, drets legítims o opinions sense amenaçar o castigar els altres i sense violar els drets d’aquestes persones.

Font
Caballo, V. E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI de España editores, S.A., 1993. P. 361.