Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Andropausa

Síndrome que afecta l'home caracteritzada per símptomes i signes atribuïbles a una disponibilitat reduïda d'andrògens, i relacionada amb l'envelliment.

Font
Pacenza Néstor, Sciorra Miguel y Stewart Usher Jorge. Andropausia: Definición - Diagnóstico diferencial. Rev. Argent. Endocrinol. Metab. (1983). [En línia]. gener/abril 2007, vol. 44, nº 1 [citat 25 Juliol 2009], p. 33-34. Disponible a: ISSN 1851-3034. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342007000100005&lng=es&nrm=iso