Glossari

Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anèmia

Afecció per la qual el cos no té suficients glòbuls vermells sans. Els glòbuls vermells subministren l'oxigen als teixits corporals.

Font
MedilinePlus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm