Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Al·lucinació

Percepció d’un objecte o d’un estímul exterior inexistents, considerats pel subjecte com a reals. Hi ha un grup d’al·lucinacions dites fisiològiques com són els somnis i les al·lucinacions hipnagògiques. La resta, i segons la causa, poden ésser dividides en tres grups: degudes a lesions de receptors, vies i centres nerviosos, degudes a l’administració de substàncies psicodislèptiques, i degudes a trastorns mentals.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2009]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm