Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Addicció (a substàncies legals i il·legals)

Consum repetit d’una o diverses substàncies psicoactives, fins al punt que el consumidor (denominat addicte) s’intoxica periòdicament o de forma contínua, mostra un desig compulsiu de consumir la substància (o les substàncies) preferida, té una enorme dificultat per interrompre voluntàriament o modificar el consum de la substància i es mostra decidit a obtenir substàncies psicoactives per qualsevol mitjà. 

Típicament hi ha tolerància i amb freqüència apareix la síndrome d’abstinència quan se’n suspèn el consum. El 1960 l’OMS va recomanar que s’abandonés aquest terme i s’usés el de dependència, que pot existir amb diversos graus de severitat. Addicció no és un terme diagnòstic acceptat en l’ICD10, però continua essent àmpliament usat pels professionals i el públic en general.

Font
Organització Mundial de la Salut. [En línia]. [Accés agost de 2010]. Disponible a: http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf