Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Àcids grassos essencials

Són dos àcids grassos que han de ser aportats per la dieta ja que no són sintetitzats en l’organisme. Són l’àcid linoleic i l’àcid α-linolènic.

Font
González, J.; Mataix, J.; Sánchez, P. Nutrición en el deporte. Ayudas ergogénicas y dopaje. Espanya: Edicions Díaz de Santos, 2006