Autor/a
+

Descripció
P@)

La història clínica recull el conjunt de documents relatius al procés assistencial de tota persona atesa en un centre de salut. Des de l’any 2000 a Catalunya i des del 2002 a Espanya, legalment vostè té dret a accedir a la seva història clínica.

Tot i que la propietat i la custòdia de la història clínica és del centre, segons la Llei 21/2000 de la Generalitat de Catalunya, vostè té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica, i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, d’acord amb el procediment que estableixi cada centre. Habitualment les institucions sanitàries tenen guies i/o protocols per a l’accés a la història clínica. Si té qualsevol dubte, es pot dirigir al seu metge o infermera perquè l’orientin. També es pot adreçar a la unitat d’atenció a l’usuari perquè l’informin.

Aquesta llei també permet que es pugui accedir a la història clínica per representació, sempre que estigui degudament acreditada. Per tant, si vostè vol que un familiar o una persona propera accedeixi a la seva història clínica, li haurà de donar permís per escrit, atès que la institució ha de vetllar per la confidencialitat de les seves dades. 

0 Valoracions.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 29/09/21 14:22h

Comentaris

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.