Glossari principal del lloc web.

Listado definiciones

Ejercicio físico

Actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene por objetivo la mejora o mantenimiento de unos o más componentes de la forma física (capacidades físicas).

Fuente
González Peris, M.; Peirau Terés, X. coord. Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut [en línea]. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport, 2007. p. 11. [Consulta: septiembre 2008]. http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Activitat_fisica/documents/Guiadeprescripcioversioextensa.pdf