El joc (per a professionals)
pP@)

El tipus d’intervenció proposada és lúdica, participativa i educativa per a la salut amb el propòsit de transmetre coneixements relacionats amb els hàbits de vida saludables i actituds i habilitats que permetin aplicar-los a la pràctica.

Paraules clau: sentir-se bé, participació, continuïtat, autocura, responsabilitat, jugar, reflexió.

1. Descripció; 2. Objectiu; 3. Metodologia; 4. Recursos; 5. Aplicació; 6. Avaluació; Annex 1: com s'hi juga; Annex 2: Enquesta

 

1. Descripció

Les activitats de la vida diària (AVD) són els requisits que les persones han de satisfer per al seu propi benefici en un període temporal concret, a fi de garantir el manteniment de la vida, un funcionament saludable, el desenvolupament personal continu i el màxim grau de benestar i qualitat de vida possible. Les AVD inclouen respirar, menjar i beure, moure’s, reposar i dormir, eliminar, evitar perills i prevenir riscos, comunicar-se i interaccionar socialment i treballar i divertir-se. En aquest context, des de la concepció que la salut és una manera de viure autònoma, solidària i alegre i no un objectiu en si mateixa, es proposa una intervenció per acompanyar els infants a prendre consciència del poder que té cadascú en les petites accions, vinculades al desenvolupament saludable de cada AVD, que poden millorar la salut individual i la de la comunitat.

 

2. Objectiu

 • Promoure la salut dels infants mitjançant la reflexió sobre l’adquisició d’hàbits de vida saludables relacionats amb les vuit activitats de la vida diària.

 

3. Metodologia

 • Activitat. El joc de les activitats de la vida diària. A l’Annex 1 es descriu el joc.
 • Tècnica. El joc. El format de l’activitat serà flexible segons el context i l’objectiu de l’activitat.
 • Temps. El temps s’adaptarà a cada context on s’apliqui l’activitat:
  • A les escoles, el joc es pot programar com a activitat continuada en un període de temps determinat —una setmana o un trimestre— o com a activitat d’educació per a la salut a l’escola —que es tracti de manera obligatòria i transversal en el currículum escolar.
  • A la comunitat, es pot programar com a activitat puntual en el marc d’una jornada o en la celebració d’un dia mundial; el període de temps de l’activitat s’adaptarà en cada cas.

   En tots els casos, s’ofereix continuïtat de la intervenció educativa a través de www.infermeravirtual.com/cat/joc.
 • Població. Principalment el joc s’adreça a nens i nenes de 3 a 12 anys. S’aconsella que la família —germans , germanes, pares, mares, avis i àvies—, en funció de cada cas, participi activament en el joc.

 

4. Recursos

Humans. Són necessàries una persona que dinamitzi i coordini el joc i l’equip de suport (infermeres, mestres i voluntariat).

Materials. Es necessita un tauler en format gegant (una pantalla enrotllable) per jugar en un espai obert (en un parc o a l’escola) i un altre en format DIN A3 per jugar a casa. També es considera la possibilitat de fer servir l’aplicació mòbil de salut (aplicació web).

Econòmics. Es contempla que una part del joc pugui estar patrocinada per empreses vinculades al sector de cada AVD. Per exemple, el sector de l’alimentació podria patrocinar menjar i beure.

 

5. Aplicació

Es preveu que la intervenció proposada a través del joc es configuri i dissenyi tenint en compte el context on s’apliqui (una escola, una sala d’hospitalització infantil o una jornada de salut), els objectius o el format (presencial o a través d’una aplicació mòbil de salut). En aquest sentit s’oferiran, de forma progressiva, pautes específiques en l’execució del joc a través del web www.infermeravirtual.com/cat/joc.

 

6. Avaluació

Proposta d’avaluació per mitjà de l’enquesta de l’Annex 2

En primer lloc:

 • Avaluació del procés, per mitjà de les preguntes 1, 2, 3 i 4, que permetran identificar punts de millora en la intervenció.
 • Avaluació de l’objectiu del joc, per mitjà de les preguntes 2 i 6.

 

En  segon lloc, amb les paraules que els infants aportin a la casella final del joc, podrem veure quin és el concepte de salut que tenen els participants de l’activitat. Per tal d’avaluar si el joc els ha fet variar aquest concepte, caldria saber quin concepte tenien prèviament.

 

Annex 1: El joc de les activitats de la vida diària

Com s’hi juga?

Es tracta de superar diferents proves vinculades a cada activitat de la vida diària (com ara respirar, menjar o divertir-se). El jugador o l’equip es situa a la casella de sortida i després de fer 3 voltes pel tauler el que arriba primer a la casella central guanya i podrà participar en la construcció del núvol de paraules que configuren aquesta casella, si respon a la pregunta “Què és per a tu la salut?”. Aquesta casella de paraules s’elaborarà amb les aportacions dels jugadors guanyadors. Les paraules es poden recollir durant l’activitat o es poden enviar a infermeravirtual@coib.cat.

Cada prova s’ha de realitzar durant un minut. Si passat aquest temps no s’ha superat la prova, el torn passa a l’altre jugador o equip. Si hi juga només una persona es podrà escollir una altra AVD.

Adreçat a infants de 3 a 12 anys d’edat, amb el suport d’un adult si és necessari.

 

Bases del joc

Jugadors

 • Un jugador. S’ha de resoldre una endevinalla per a cada AVD. En la prova de mímica haurà de sol·licitar ajuda a una altra persona. Per accedir a la casella central i poder participar en el núvol de paraules cal superar com a mínim tres de les proves de la casella central.
 • Més d’un jugador. Començarà el jugador o l’equip que tregui el número més alt en un dau. Cada jugador o equip haurà de superar cadascuna de les proves vinculades a les AVD. Quan se superi una prova (mímica o endevinalla) podrà avançar fins a la casella següent; si no se supera, haurà de cedir el torn a l’altre jugador o equip per continuar.

 

Proves

El dinamitzador de l’activitat escollirà les proves més adequades en funció de l’edat, l’interès del jugador, el context, el temps del qual es disposa, etc

Es preveuen dos tipus de prova per a cada AVD:

 • Mímica. Hi haurà una prova específica i referent per a cada AVD. És adequada per a infants de 3 a 8 anys. Si hi ha un únic jugador, aquest haurà de comptar amb la col•laboració d’una altra persona.
 • L’endevinalla. Hi haurà una prova específica i referent per a cada AVD. Per a majors de 8 anys o amb el suport adult.

 

Material

 • Tauler gegant. Es tracta del tauler en format de pantalla enrotllable. La peça central pot ser un mural al costat o una cartolina en una taula. Format de taller o activitat en espai obert.
 • Tauler en DIN-A3. S’ha de poder imprimir des del web, per utilitzar-lo a casa o en un taller o intervenció, juntament o no, amb el tauler gegant.
 • Fitxes. Són opcionals. En el cas de més d’un jugador es recomana utilitzar una fitxa per cada jugador o equip. A casa es poden utilitzar les fitxes del parxís o similars. Amb el tauler gegant es faran servir fitxes de colors amb veta adherent.
 • Dau. En el cas de més d’un jugador serà necessari per determinar qui comença el joc.
 • Rellotge per calcular el temps.

 

Format del joc

 • Presencial, en les modalitats explicades anteriorment.
 • En línia, a través d’una aplicació mòbil.

 

Annex 2. Enquesta

 

Clic aquí per descarregar l'enquesta

p Llegir més...

El joc (per a ciutadans)
pP@)

Es tracta de superar les diferents proves vinculades a cada activitat de la vida diària (com ara respirar, menjar o divertir-se. El jugador o l’equip  es situa a la casella de sortida i després de fer 3 voltes pel tauler el que arriba primer a la casella central guanya i podrà participar en la construcció del núvol de paraules que configura aquesta casella, si respon a la pregunta “Què és per a tu la salut?”. Aquesta casella de paraules s’elaborarà amb les aportacions dels jugadors guanyadors. Les paraules es poden recollir durant l’activitat o es poden enviar a infermeravirtual@coib.cat.

Cada prova s’ha de realitzar durant minut. Si passat aquest temps no s’ha superat la prova, el torn passa a l’altre jugador o equip. Si hi juga només una persona es podrà escollir una altra AVD. 

Adreçat a infants de 3 a 12 anys d’edat i sempre es pot comptar amb el suport d’un adult.

 

Jugadors

 • Un jugador. S’ha de resoldre una endevinalla per a cada AVD. En la prova de la mímica haurà de sol·licitar ajuda a una altra persona. Per accedir a la casella central i poder participar en el núvol de paraules de la casella central haurà de superar com a mínim tres de les proves.
 • Més d’un jugador. Començarà el jugador o l’equip que tregui el número més alt en un dau. Cada jugador o equip haurà de superar cadascuna de les proves vinculades a  les AVD. Quan se superi una prova (mímica o endevinalla) podrà avançar fins a la casella següent; si no se supera haurà de cedir el torn a l’altre jugador o equip per continuar.

 

Proves

 • Mímica. Hi ha una prova específica i referent per a cada AVD. Adequada per a infants de 3 a 8 anys. Si hi ha un únic jugador, haurà de comptar amb la col·laboració d’una altra persona.
 • Endevinalla. Hi ha una prova específica i referent per a cada AVD. Per a majors de 8 anys o amb el suport d’un adult.

 

Material

Qualsevol objecte (un cigró o una fitxa de parxís) pot servir com a fitxa del joc. En el cas de més d’un jugador o equip, es recomana utilitzar una fitxa per a cada jugador o equip. Per calcular el temps es pot utilitzar un rellotge digital o de sorra.

 

La imaginació de cada infant donarà lloc a una versió única i personalitzada d’aquest joc. A més a més, es pot pintar!

Juga i aprèn!

p Llegir més...

Tauler
P@)

Tauler joc AVD

 

Instruccions i proves Joc

Fes clic aquí per descarregar-te el tauler del joc  (per imprimir el joc recorda seleccionar la impressió en format horitzontal)

Proves
pP@)

1. Mímica

2. Endevinalles

 

  

1. Mímica

RESPIRAR:

 • Bufar, xiular
 • Ventilar l'habitació
 • Olorar una flor

 

MENJAR I BEURE:

 • Fer un ou ferrat
 • Beure amb un porró o canti
 • Pelar un plàtan

 

MOURE'S:

 • Anar amb bicicleta
 • Jugar a futbol

ELIMINAR:

 • Anar al lavabo
 • Suar

REPOSAR I DORMIR:

 • Anar a dormir
 • Rentar-se les dents

EVITAR PERILLS:

 • Tallar amb tisores
 • Creuar el carrer amb el semàfor en verd

TREBALLAR I DIVERTIR-SE:

 • Tirar uns daus
 • Escoltar música
 • Saltar a la corda

COMUNICAR-SE:

 • Escoltar a un amic
 • Estar enfadat
 • Estar content 

 

2. Endevinalles

 

RESPIRAR

 • Encara que no sóc trompeta
  jo sono igual que si ho fos,
  i no sóc cap escopeta,
  encara que tinc dos canons.(1)
 • No és líquid ni compacte
  però a tots ens fa falta.(2)
 • Primavera i tardor
  és temporada millor.
  Fa sorolls escandalosos
  i d'altres més silenciosos.(3)

 

Solucions

MENJAR I BEURE

 • Són gairebé iguals,
  de color rosa.
  No són peus i es 
  mullen quan beus. (1)
 • Sóc filla de muntanya
  i vinc al món quan ve el fred,
  i, en posar-me al foc, no t'estranys
  que, en cremar-me, faci un pet.(2)
 • Neixo a l'hort i emporten al mercat,
  sóc una verdura de gran qualitat.
  Per les amanides em desfullo jo,
  porto vitamines, verd és el meu color.(3)

 

Solucions

MOURE'S

 • Què fem quan les cames
  roden una rera l'altre?(1)
 • Tinc cavalls però no se'm veuen
  corro molt i corro poc,
  pero si no em donen beguda,
  no arribo enlloc.(2)
 • Fa vint passes a la dreta,
  altres deu més cap enllà.
  Si això ho fa cada dia,
  el cos t'ho agrairà.(3)

 

Solucions

ELIMINAR

 • Sembla aigua regalada
  quan fa la calorada.
  És una mica salada
  i deixa la roba sopada.(1)
 • Què fem amb una escombreta
  que fa riure?(2)
 • Per les festes de Nadal
  em trobaràs al pessebre
  busca'm, estic amagat
  però acosta-t'hi amb el nas tapat(3)

 

Solucions

REPOSAR I DORMIR

 • Tinc peus sense ser persona,
  tampoc no sóc cap animal,
  de dia sempre reposo
  i de nit faig mon treball.(1)
 • Una cosa que agrada
  i que no hem d'evitar.
  És bo fer-la mica en mica
  perquè és de mal recuperar.(2)
 • Em llevo amb el sol
  perquè sóc matinador,
  el meu cant als quatre vents
  és el millor despertador.(3)

 

Solucions

EVITAR PERILLS

 • Tinc tres ulls de colors
  i passo el dia fent l'ullet,
  aneu alerta, senyors,
  si el que us mira no és el verd.(1)
 • Si t'atanses jo t'escalfo
  i a les fosques faig claror,
  però també sóc perillòs
  si no tens prou precaució.(2)
 • El meu ofici és molt valorat
  perquè ajudo a la humanitat,
  i quan el foc fa córrer la gent
  poso la sirena i surto corrent.(3)

 

Solucions

COMUNICAR-SE

 • Pinta de vermell la cara,
  no vols ni parlar ni mirar,
  i amb res es para.. quan
  ella guanya! Ara, digues-me
  sense dubtar:Jo sóc la...(1)
 • M'obro i tanco i guardo a dins
  històries, consells i lliçons.
  Hi ha qui em guarda amb molts
  bons fins i qui em deixa pels racons.(2)
 • Dels altres no se'n perden ni un
  xic però entre elles mai s'han vist.(3)

 

Solucions

 TREBALLAR I DIVERTIR-SE

 • Vigila si no ets prudent
  perquè atrapa tota la gent!
  Ulls i boca com a plats,
  l'emoció arriba de presa. Sóc la...(1)
 • Quatre colors em vesteixen
  verd, vermell, groc i blau.
  Per jugar amb mi, necessites
  els amics, fitxes i un dau.(2)
 • Sóc petita, revinguda,
  i al món jo hi vinc a ballar;
  però abans has d'entortolligar-me,
  i aprendre'm bé de llançar.(3)

 

Solucions

p Llegir més...

Consells per a hàbits saludables
P@)

3 Valoracions, valoració mitja 2,3 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 24/03/15 11:42h