Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Promoció de la salut

És el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar-la.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf